We hebben onze zonnepaneelinstallatie uitgebreid!

We zijn constant op zoek naar manieren om de impact op het milieu te verkleinen en we streven naar een steeds milieubewustere en duurzamere aanpak. Dankzij de uitbreiding van onze zonnepaneelinstallatie kunnen we nog meer zonne-energie produceren en zo de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen verminderen. De uitbreiding bestaat uit het installeren van nieuwe zonnepanelen met hoog rendement en een real-time monitoringsysteem om te garanderen dat het systeem op de maximale capaciteit functioneert. We zijn er trots op dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan de overgang naar een duurzamere toekomst.

Scroll naar boven