Over ons

WEET JE NOG HOE HET VROEGER WAS

In 1957 besloot het gezin Pedrazzini haar prachtig gelegen oevergrond te gaan gebruiken als kampeerterrein. Het perceel is al sinds de negentiende eeuw eigendom van de familie. 

Tommaso Franzoni, Stichter van de papierfabriek Tenero en overgrootvader van de huidige mede-eigenaren en gezusters Tommaso, Giovanni, Loraine en Paolo Pedrazzini, woonde toen in het koloniaal ontworpen huis. Het staat naast de huidige ingang van het kampeerterrein.Toen de overgrootvader nog leefde, stond een boerderij tegen het huis aan en diende het hele terrein als landbouwgrond.

In 1957 liet zijn dochter Maria Pedrazzini-Franzoni aan de oever een kampeerterrein aanleggen waarover vervolgens haar zoon, de architect René Pedrazzini, tot aan zijn overlijden in 1996 met groot enthousiasme het beheer voerde.

Voor René Pedrazzini was het in die tijd nog echt pionierwerk; desondanks verzette het kampeerterrein toen al op Europees niveau de bakens, niet in de laatste plaats op het punt van de sanitaire voorzieningen, en won het bedrijf talrijke onderscheidingen.Het kampeerterrein werd gaandeweg groter. De oevergrond die in het begin in zijn geheel als camping fungeerde, werd in 1989 via een onteigeningsprocedure gesplitst. Op het noordelijke gedeelte zijn tegenwoordig de jachthaven en de sportfaciliteiten van de gemeente Minusio gevestigd. Hiervoor in de plaats kwam een nieuw, zuidelijk gelegen grondstuk die het gezin na de nodige voorbereiding toevoegde aan het kampeerterrein. Voorafgaand aan het jaar 1989 telde de Campeggio Lido Mappo bijna 600 standplaatsen, maar in de loop van de daaropvolgende jaren liep dit aantal door herstructurering, nieuwbouw en vergroting van de standplaatsen terug naar 481. Hiervan zijn thans 61 plaasten bestemd voor vaste huurders.

In 1996, na het overlijden van René Pedrazzini, werden diens vier kinderen mede-eigenaren in de familievennootschap onder firma. Zij namen toen het beheer over van het kampeerterrein.Tommaso en Giovanni hebben de leiding over de Campeggio Lido Mappo, terwijl Paolo in hoofdzaak in de architectonische voetstappen van zijn vader is gaan treden en voor hetzelfde beroep heeft gekozen.

Paolo heeft de bouwkundige aspecten en de huisstijl van de Lido Mappo onder beheer. Loraine als huisvrouw en moeder is op het kampeerterrein te vinden voor het geval dat er eens «nood aan de man (of de vrouw)» is of als het erom gaat gezamenlijke beslissingen te nemen, die overigens, in de vorm van majeure verbouwingsplannen en moderniseringswerkzaamheden, voor de komende jaren op het programma staan. Het is de bedoeling dat de gast in Lido Mappo op het gebied van lifestyle en tijdgeest alsmede moderne voorzieningen en comfort nog meer geboden krijgt! Laat u zich verrrassen... 

De camping zal zijn traditie als familiebedrijf met een groot aantal vaste bezoekers, dat aan de oever van de Lago Maggiore een unieke combinatie van mediterraan flair, italiaans ambiente, dolce vita en recreatie biedt, ook in de toekomst voortzetten...

Uw browser is te oud voor deze pagina! Gelieve uw browser te upgraden.