PRIVACY BELEID EN BELEID OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES


Camping Lido Mappo en al haar dochterondernemingen zijn verplicht de privacy van hun huidige, vorige en toekomstige klanten te beschermen. Wij zijn er ons van bewust, dat u ons belangrijke en/of persoonlijke informatie toevertrouwt en verzekeren u, dat wij het zeer serieus nemen deze informatie te beschermen en te beveiligen. Dit privacy beleid en het beleid over het gebruik van cookies (hierna te noemen “beleid”) beschrijft in detail hoe wij de informatie, die wij via de website van Camping Lido Mappo (hierna te noemen “de website”) verzamelen en behandelen. Dit beleid kan op elk moment worden bijgewerkt. Het is daarom aan te bevelen regelmatig de meest recente versie van deze pagina te lezen.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

Tijdens de toegang tot de website kunnen persoonlijke gegevens, meestal anonieme gegevens, in verband met het gebruik van de website worden verzameld. Teneinde de veiligheid te garanderen, kan ingangsdata zoals het IP-adres, datum en tijd van de toegang tot de website en de website via welke toegang is verkregen, worden opgeslagen.

VEILIGHEID BIJ HET VERSTUREN VAN GEGEVENS

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat gegevens die zijn doorgestuurd via een open netwerk, zoals het Internet of een e-mailservice, door iedereen kan worden bekeken. De via het internet verstrekte informatie (zoals online formulieren) alsmede de via email ontvangen inhoud kan ook verzonden zijn middels netwerken van derden. Camping Lido Mappo kan niet de vertrouwelijkheid van mededelingen of documenten, die via open netwerken of netwerken van derden verzonden worden, garanderen. Bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via email of een open netwerk, moet u zich ervan bewust zijn dat de mogelijkheid bestaat dat derde partijen toegang kunnen hebben tot deze gegevens en dientengevolge deze dus ook kunnen onderscheppen en verzamelen om deze, zonder uw toestemming, te gebruiken. Hoewel in veel gevallen de individuele datapakketten vaak versleuteld zijn, zijn de namen van de afzender en de geadresseerde dit niet. Zelfs wanneer de afzender en ontvanger in hetzelfde land wonen, kunnen deze gegevens zonder controle via deze open netwerken naar andere landen, inclusief de landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het land waar u woont, verzonden worden. Uw gegevens kunnen tijdens de verzending verloren gaan of kunnen door onbevoegden worden onderschept. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens tijdens overdracht via het internet. Mocht u dit om veiligheidsredenen nodig achten, raden wij u aan andere communicatiemiddelen te gebruiken.

BESCHERMING, VERWERKEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naast het verzamelen van adresgegevens van personen/ondernemingen met wie wij samenwerken, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens ter kwaliteitsverbetering van de producten en/of service, die wij onze klanten aanbieden. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot die werknemers en derde partijen die, met het oog op het aanbieden van onze producten en diensten, deze informatie nodig hebben. Ter bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens, gebruiken wij fysieke, elektronische en specifieke proces –veiligheidsmaatregelen. De persoonlijke gegevens van onze huidige, vorige en toekomstige klanten worden niet voor andere doeleinden als die beschreven gebruikt noch doorgegeven aan derden, tenzij de desbetreffende klant hiervoor toestemming heeft gegeven of dit door de wet anderszins toegestaan of vereist is. Indien wij van mening zijn dat bepaalde producten en/of diensten voor u interessant zouden kunnen zijn, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met dochterondernemingen van Camping Lido Mappo, voor zover dit door de desbetreffende wetgeving is toegestaan. Zover dit binnen de grenzen van de desbetreffende wet is toegestaan, kunnen wij deze informatie ook met bedrijven delen die namens ons diensten leveren. Deze dienstverleners zijn verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Bepaalde rechtsgebieden kunnen strengere privacy regels hanteren, die het openbaar maken van persoonlijke informatie aan andere personen, entiteiten en hun dochterondernemingen ter plekke verbieden. We bewaren uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de wet voor de bescherming van de gegevens die van toepassing is zolang dat nodig is.

 

COOKIE BELEID

Alle websites van Camping Lido Mappo en haar dochterondernemingen (vervolgens genaamd “Camping Lido Mappo” of “wij”) gebruiken cookies voor statistische doeleinden en ter verbetering van de gebruikerservaring. Zonder deze cookies kan de site niet werken. Door de website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies voor dit doel.

WAT IS EEN COOKIE

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst teneinde de pagina’s die u bezoekt en uw voorkeuren tijdens het surfen bij te houden en soms om de instellingen tussen de ene sessie en de andere te bewaren. Cookies worden gebruikt door diegene die de websites maken om statistieken te verzamelen over de frequentie waarmee gebruikers bepaalde gebieden van deze websites bezoeken en om de websites nuttiger en gebruiksvriendelijker te maken.

HOE WORDEN OP DEZE WEBSITE COOKIES GEBRUIKT ?

De cookies die wij opslaan op de websites van Camping Lido Mappo worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • controle van het aantal en type bezoeken van de website en aanverwante pagina’s met het doel om vast te stellen, welke gedeeltes van de website goed werken en welke verbeterd moeten worden.
  • het opslaan van uw voorkeur per pagina.
  • het verzamelen van statistische gegevens over het aantal gebruikers en de manier waarop deze de site gebruiken.
  • het verbeteren van de snelheid en verdere prestaties van de website.

COOKIES VAN DERDEN EN PARTNERS

Zo nu en dan maken wij gebruik van plug-ins en componenten van derden om de gebruikerservaring te verbeteren. Ook deze componenten kunnen voor soortgelijke doeleinden, gebruik maken van cookies. Noch derden, noch Camping Lido Mappo hebben toegang tot gegevens die door anderen, via cookies, verzameld zijn.

HOE VERANDER JE DE VOORKEUREN VAN COOKIES

De meeste web browsers accepteren automatisch cookies. Als gebruikers/bezoekers zelf willen beslissen of ze wel of niet cookies accepteren, kunnen ze hun browser zo configureren dat die telkens, als een cookie opgeslagen wordt, een waarschuwing geeft. De procedure voor het beheer van cookies is verschillend per browser. In de lijst hieronder de instructies voor het uitschakelen van cookies voor de meest gebruikte browsers:

Het uitschakelen van cookies kan verhinderen dat de gebruiker de hele of delen van de website kan zien.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites, die niet door Camping Lido Mappo beheerd of gecontroleerd worden, bevatten. Deze websites zijn niet onderworpen aan bovenstaand privacy beleid en dus zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website noch voor hun beleid, met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We raden u dan ook aan de privacyverklaring en het cookie beleid van deze websites door te lezen om te zien hoe deze websites uw persoonlijke gegevens beschermen en te controleren of deze websites betrouwbaar zijn.

Uw browser is te oud voor deze pagina! Gelieve uw browser te upgraden.